• Srpski

KULTURA – OTVORENA VRATA IZMEDJU MLADIM TALENTIMA U MEDJUGRANICNOJ ZONI RUMUNIJA-SRBIJA

Projekat se svrstava u Program za Medjugranicnu Saradnju Rumunija – Srbija 2004-2006

Sadašnji projekat ima kao cilj promovisanje kulturne saradnje u medjugraničnoj regiji Rumunija – Srbija kroz vrednovanje kulturnog nasleđa, stimulisanjem mladih talenata da doprinose očuvanju narodnih običaja, i takodje stvaranje kulturnog dijalog medju mladima ove regije. Ova akcija ima strategiju people to people kroz koju mladi umetnici iz rumunskog i srpskog Banata, stavljajući akcenat na specifične zjedničke tradicijonalne kulturne vrednosti, mogu da stvaraju svoju zajedničku ličnu kartu u medjugraničnom prostoru dveju zemalja. Glavne kategorije na koje će se bazirati ova strategija su: parada narodnih nošnji, predstavljane narodnih rukotvorina, književne manifestacije specifične banatskom dijalektu, narodni običaji i tradicije. Ovaj projekat želi da doprinese budćnosti medjugranične kulture, kroz promovisanje talentovanim mladim umetnicima.
Potrebno je negovati i razvijati medjugraničnu saradnju. Potrebno je promovisati vrednosti zajednica i razvijanje aktivnosti koje će doprineti što boljem upoznavanju zajednica. Potrebno je da u ujedinjenoj Evropi razvijati jedinstvo u kulturnoj raznolikosti. Takodje je potrebno da kulturni menadžment bude profesijonalan.

Krajnji korisnici projekta biće meštani medjugraničnog područja iz rumunskog i srpskog Banata (oko 6000 osoba), kulturne ličnosti iz ovog područja (oko 200 osoba), pesnici (40).
Ciljni korisnici biće mladi talenti (20 osoba), amateri (70 osoba), osobe zainteresovane za medjugraničnu saradnju (150), školske i kulturne ustanove (6), kulturni menadžeri (10), nevladine organizacije (10).
Krajnji cilj projekta je da poveća kvalitet života za stanovnike medjugranične regije Rumunija – Srbija kroz podršku kulturnoj saradnji kroz nasleđene tradicije i podstaći mlade talente za održiv i slkadan razvoj ovog produčija.

Opšti cilj je postići sledeće specifične ciljeve:

  1. Povećanje kapaciteta mladih za podsticanje prekogranične saradnje kroz kulturu.
  2. Podrška sastancima izmedju graničnih zajednica, grupe ljudi, stanovnika, posebno mladi umetnici(people to people), unapredjenje savesti o medjusobnim običajima i tradicije iz kulturne baštine.
  3. Razvoj kulturne saradnje, pripreme zajedničkog kulturnog područja po spbrovođennju zajedničkih akcija na unapređenju tradicija, poboljšanje delovanja kroz obuku onih koji su uključeni u kulturne aktivnosti.
  4. Stvaranje mreže za kulturnu sradnju u cilju promovisanja protok informacija u medjugraničnoj regiji Rumunija – Srbija i podsticanje dugoročnog kulturnog dijaloga.
  5. Povećati kulturni potencijal medjugranične regije Rumunija – Srbija kroz doprinos mladih talenta.

Glavne aktivnosti predviđene u sklopu projekta su:

Kamp mladih amaterskih glumaca: mesto održavanja biće Studentski Dom Kulture iz Temišvara i Muzej Banatskog Sela. Očekivani rezultati su: saradnja između mladih amaterskih glumaca i stvaranja mreže glumaca koji će uspostaviti dugoročnu suradnju između mladih glumaca u medjugraničnoj regiji.

Književne večeri: mesto mesto održavanja biće Studentski Dom Kulture iz Temišvara i Doma Kulture grada Făget. Očekivani rezultati su: saradnja među pesnicima u graničnom području govora, izbor svojih kreacija i njihove objave u kolekciju pod nazivom „Antologija pesama banatskog dijalekta“.
Izložba primenjene umetnosti održavanja biće Studentski Dom Kulture iz Temišvara. Očekivani rezultati su: saradnja među mladim umetnicima u području prekogranične regije.

Narodno kulturno nasleđe Trajanje 2 dana. Mesto za prvi dan Muzej Banatskog Sela (Rumunija), drugi dan Dom Kulture „3 oktobar“ Banatsko Novo Selo (Srbija). Očekivani rezultati su: 2 nastupa, promocija 5 mladih talenata.

Mreža kulturne suradnje u prekograničnoj regiji Rumunija-Srbija. Aktivnosti početi uspostavom mreže saradnje između partnerskih organizacija i ostalih predstavnika predloženih od strane partnera u projektu kako bi produžili prekogranične kulturne saradnje, koji će inicirati seminar za deset mladih talenata u području Rumunija-Srbija, u cilju obrazovanja za kulturnog menadžera. Radnja uključuje izradu web sajta sa e-mail adresom na koju mladi i talentirani stručnjaci mogu dostaviti svoje predloge za prekogranične kulturne suradnje. Seminar pod nazivom “teoretske i praktične obuke za deset mladih ljudi kako bi stekli naziv kulturnih menadžera u smislu integracije kulturne konotacije prekogranične regije. Kao rezultat ove akcije, deset talentirani mladi ljudi (po dva od svake partnerske organizacije u projektu) će steći naziv kulturnih menadžera, te će biti uključeni u upravljanje kulturnim buduće zajedničke akcije.