• Română


PROTOCOL

între Partenerii fondatori ai Reţelei de cooperare culturală în zona transfrontalieră ROMÂNIA – SERBIA: Cultura bănăţeană fără frontiere

Art. 1. Se constituie o REŢEA DE COOPERARE CULTURALĂ ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA – SERBIA, formată din partenerii semnatari ai prezentului protocol şi denumită „Cultura bănăţeană fără frontiere”.

Art. 2. Reţeaua de cooperare culturală va avea drept ţel unificarea eforturilor şi resurselor culturale ale comunităţilor din regiune în vederea unei cooperări culturale transfrontaliere durabile şi continue.

Art. 3. Coordonarea activităţilor în cadrul reţelei va fi asigurată de Consiliul preşedinţilor(directorilor) organizaţiilor partenere.

Art. 4. În fiecare an, Consiliul de Coordonare va adopta un plan de acţiuni minimal, funcţie şi de resursele financiare identificate. Participarea organizaţiilor partenere la realizarea acestor acţiuni este benevolă şi în conformitate cu interesele proprii. La sfârşit de an se va analiza modul de îndeplinire a acestui plan.

Art. 5. Organizaţiile partenere pot să-şi promoveze în retea şi propriile activităţi, mai ales cele devenite deja tradiţionale.

Art. 6. Reţeaua rămâne deschisă: partenerii fondatori pot să atragă alţi parteneri în reţea cu aceleaşi drepturi şi îndatoriri.

Art. 7. Pentru promovarea activităţilor din cadrul reţelei se vor folosi mijloacele mass-media proprii organizaţiilor componente şi se va apela la parteneri media din zona transfrontalieră.

Art. 8. Ca un proiect distinct, menit să promoveze şi să susţină întreaga cultură din zona transfrontalieră, se va încerca realizarea unui periodic cultural trimestrial cu două redacţii, câte una de fiecare parte a frontierei.

Art. 9. Se va realiza şi o pagină WEB de prezentare a reţelei care va fi actualizată periodic pe baza informaţiilor furnizate de organizaţiile partenere.

Art. 10. Părăsirea reţelei se face prin simpla anunţare a celorlalţi parteneri.

Art. 11. Activitatea de secretariat în cadrul reţelei va fi asigurată de Asociaţia Culturală “Constantin Brâncuşi” din Timişoara.

Art. 12. Orice conflict între partenerii reţelei va fi analizat şi rezolvat în Consiliul de Coordonare.