• Română

Reţea de cooperare culturală în zona transfrontalieră ROMÂNIA – SERBIA:

Cultura bănăţeană fără frontiere

Reţeaua de cooperare culturală are drept ţel unificarea eforturilor şi resurselor culturale ale comunităţilor din regiune în vederea unei cooperări culturale transfrontaliere durabile.

Pentru unirea forţelor din regiunea transfrontalieră vor fi identificate şi alte instituţii de cultură şi organizaţii neguvernamentale care împreună cu organizaţiile partenere vor dezvolta reţeaua şi vor asigura răspândirea dialogului cultural prin favorizarea fluxului de informaţii culturale.

Prin intermediul reţelei se vor derula un seminarii de instruire a managerilor culturali din regiune. O atenţie sporită va fi dată managerilor culturali debutaţi. Acesţia vor fi parte integrantă a reţelei şi vor avea rol de multiplicator de informatie pentru comunitate.

Partenerii vor identifica posibile circuite ale reţelei , respectiv alţi parteneri în reţea şi vor adresa acestora invitaţii de participare la reţea.

Orice organizaţie culturală din zona transfrontalieră poate solicita afilierea la Reţea trimiţând în acest sens un mesaj la adresa:

horia@cs.upt.ro

Pentru a intra în reţea, un partener trebuie să accepte şi să semneze Protocolul de Reţea.

Odată acceptat, partenerul are dreptul:

  • să participe la dialogul cultural în cadrul reţelei;
  • să propună activităţi ale reţelei;
  • să participe la stabilirea strategiei de lucru a reţelei.