• Română

Obiectivele principale al Asociaţiei sunt acelea de: descoperire, selectare, promovare, formare, solidarizare, dezvoltare, sprijinirea şi valorificarea valorilor umanist culturale, ştiinţifice şi creative (art. 3 din Statut).

Urmărind acest obiectiv, Asociaţia Culturală “Constantin Brâncuşi” desfăşoară lunar activităţi preponderent culturale. Cele mai multe dintre acestea sunt grupate în ciclul PANTHEON BĂNĂŢEAN dedicat omagierii unor personalităţi cu rădăcini în zona Banatului s-au care şi-au desfăşurat activitatea în Banat. Un al doilea ciclu de anvergură, ETNOS BĂNĂŢEAN, este dedicat tradiţiilor şi obiceiurilor populare.

În cadrul Asociaţiei funcţionează un cenaclu literar-artistic cu întâlniri lunare şi care are o activitate continuă ce depăseşte 10 ani. În cadrul cenaclului s-au afirmat şi s-au perfecţionat numeroşi poeţi, scriitori şi artişti.

Activitatea Asociaţiei precum şi cea a cenaclului este reflectată într-o revistă proprie, cu apariţie trimestrială, numită “Coloana Infinitului” (64 pagini, format A4).

În perioada 2006-2007, Asociaţia culturală „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ca aplicant, a implementat un proiect PHARE CBC în cadrul Programului de Vecinătate România Serbia 2004 -2006, Cod proiectRO 2004 / 016 – 943.01.02.17, TITLU: Memoria tradiţiilor populare punte între locuitorii zonei transfrontaliere România – Serbia.

Obiectivele proiectului:

 • Dezvoltarea cooperării in regiunea transfrontalieră România (jud. Timiş) şi Serbia (districtul Banatul de Sud) pornind de la memoria tradiţiilor populare aparţinând unui spaţiu multicultural cu rădăcini istorice comune.
 • Reluarea unei bune comunicări între locuitorii regiunii transfrontaliere, ca bază a dezvoltării acesteia din toate punctele de vedere (economic, social şi cultural

Rezultatele proiectului:

 • Catalogul tradiţiilor populare calendaristice din Banat.
 • DVD-uri cu imagini, anexă la catalogul tradiţiilor populare.
 • O broşură de prezentare a rezultatelor.
 • 14 tineri instruiţi la Şcoala de Vară a tinerilor ceramişti.
 • 12 ziarişti participanţi la work shop-ul Mass media şi rolul ei în cooperarea transfrontalieră şi promovarea memoriei tradiţiilor populare.
 • Coorganizator la Festivalul etniilor.
 • Coorganizator la Targul de meşteşuguri populare şi artă naivă
 • Un spectacol original cu două reprezentaţii.
 • Caravana tradiţiilor populare pe ruta Timisoara – Jebel – Moraviţa – Vârşeţ – Sân Mihai(Serbia).
 • Reţea formată din ONG-uri, administraţii publice locale, instituţii de cultură.

Programul ETNOS BĂNĂŢEAN

Obiectul acţiunii

Evocarea specificului sărbătorilor de primăvară (Florii şi Paşti) şi respectiv de iarnă (Crăciun) din zona Banatului. Sunt reliefate atât obiceiurile laice cât şi semnificaţia creştină a sărbătorilor.

Rezultatele acţiunii

Se organizează spectacole, simpozioane, şedinţe de cenaclu, vizite la mănăstiri.

Parteneri

Asociaţia Culturală “Constantin Brâncuşi”

Consiliul Judeţean Timiş

Programul PANTHEON BĂNĂŢEAN

Obiectul acţiunii

Omagierea (aniversarea sau comemorarea) unor personalităţi importante din lumea culturii şi ştiinţei care s-au născut, s-au format şi au lucrat în Banat.

2005:Dimitrie Ţichindeal, Damian Ureche, Bela Bartok, C.D. Loga,Coriolan Brediceanu, Traian Grozăvescu, Ioan Slavici, Eftimie Murgu

2006: Ion Vidu, Traian Vuia, Victor Vlad Delamarina, Nicolae Popescu, Cornel Grofşorean, Corneliu Baba

2007: Traian Vuia, Aurel Contrea, Vincenţiu Babeş, Traian Lalescu, Victor Vlad

2008: Paul Iorgovici, Valeriu Branişte, Miron Cristea, Sabin Drăgoi, Nicolae Corneanu

Rezultatele acţiunii

Se organizează spectacole, simpozioane, şedinţe de cenaclu, vizite în localităţile natale, depuneri de coroane, editări de cărţi.

Parteneri

Asociaţia Culturală “Constantin Brâncuşi”

Consiliul Judeţean Timiş

Consiliul Local Timişoara

Programul OMAGIU ACADEMICIENILOR BĂNĂŢENI

Obiectul acţiunii

Omagierea (aniversarea sau comemorarea) unor personalităţi importante din lumea culturii şi ştiinţei care s-au născut, s-au format şi au lucrat în Banat şi au devenit membri ai Academiei Române.

Rezultatele acţiunii

Se organizează simpozioane, mese rotunde, editări de cărţi, se editează numere speciale ale Revistei “Coloana Infinitului”.

Parteneri

Asociaţia Culturală “Constantin Brâncuşi”

Consiliul Judeţean Timiş

Consiliul Local Timişoara

Asociaţia “ORIZONTURI UNIVERSITARE”