• Română

CULTURA – POARTĂ DESCHISĂ DE TINERELE TALENTE ÎNTRE LOCUITORII DIN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA- SERBIA

Proiect în cadrul Programului de Vecinătate România – Serbia 2004 -2006.
Phare CBC 2006/018-448.01.02.19

Actualul proiect îşi propune să încurajeze cooperarea culturală în regiunea transfrontalieră România- Serbia prin valorificarea moştenirii culturale, stimulând tinerele talente să contureze viaţa vesnică a tradiţiei populare şi să răspândească dialogul cultural. Acţiunea include activităţi people to people care vor implica tineri artişti amatori din Banatul Românesc şi Banatul Sârbesc, ilustrând valori tradiţionale comune şi specifice ale culturii – “carte de identitate” a locuitorilor din zona de frontieră a celor două ţări. Iniţiativa se focalizează pe interferenţe în parada portului popular, expoziţii de artizanat, literatură în grai bănăţean, obiceiuri şi tradiţii populare neîngrădite de spaţiu şi timp şi nu în ultimul rând încurajează diseminarea bunelor practici moştenite şi pastrate ca tezaur. Proiectul constituie un aport pentru viitorul culturii transfrontaliere, prin prisma promovării tinerelor talente artistice.
Nevoia care a fost avută în vedere este dezvoltarea cooperării culturale pe termen lung în zona transfrontalieră România- Serbia. Problemele care trebuie rezolvate vizează încurajarea dialogului cultural în regiune, identificarea traseelor culturale comune prin promovarea valorilor comunităţii şi dezvoltarea acţiunilor care să contribuie la favorizarea cunoaşterii reciproce. . Este necesar ca intr-o Europă unită sa se dezvolte unitatea îin diversitate culturală. Este necesar de asemenea să fie profesionalizat managementul cultural pentru a asigura resursele necesare acţiunilor culturale si pentru ca acestea să fie orientate spre obiectivele dialogului intercultural.

Beneficiarii finali vor fi locuitorii regiunii transfrontaliere ( Banatul Românesc şi Banatul Sârbesc – aproximativ 6000 persoane), oameni de cultură din regiunea de frontieră (aproximativ 200 persoane), scriitori din zona transfrontalieră România – Serbia (aproximativ 40 persoane)
Grupurile ţintă sunt tineri talentati (20 persoane), artişti amatori (70 persoane), persoane interesate de cooperarea transfrontalieră (150 persoane), instituţii de învăţământ şi cultură (6), manageri culturali (10 persoane), organizaţii nonguvernamentale ( 10 ONG-uri).

Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiunea transfrontalieră România- Serbia în vederea sprijinirii cooperării culturale prin valorificarea tradiţiei populare moştenite şi stimularea tinerelor talente pentru o dezvoltare durabilă şi armonioasă a zonei.
Atingerea obiectivului general se realizează prin fundamentarea următoarelor obiective specifice:

  1. Creşterea capacităţii tinerilor de a stimula cooperarea transfrontalieră prin cultură;
  2. Sprijinirea întâlnirilor transfrontaliere dintre comunităţi, grupuri de oameni, locuitori ai acestora, îndeosebi tineri artişti (people to people), favorizarea cunoaşterii reciproce a obiceiurilor şi tradiţiilor pornind de la moştenirea culturală;
  3. Dezvoltarea cooperării culturale, pregătirea unei arii culturale comune prin derularea unor acţiuni comune de promovare a tradiţiilor populare, îmbunătăţirea managementului cultural prin instruirea persoanelor implicate în activităţi culturale;
  4. Crearea unei reţele de cooperare culturală în scopul favorizării fluxului de informaţii în regiunea transfrontalieră România- Serbia prin încurajarea dialogului cultural pe termen lung;
  5. Amplificarea potenţialului cultural al regiunii transfrontaliere România- Serbia prin aportul tinerelor talente;

Principalele activităţi prevăzute în cadrul proiectului sunt:
Tabăra tinerilor actori amatori: locul de desfăşurare va fi Casa de Cultură a Studenţilor din Timişoara şi Muzeul Satului Bănăţean. Rezultatele aşteptate sunt: cooperare între tinerii actori amatori şi crearea unei reţele de actori care să pună bazele cooperării pe termen lung între tinerii actori din regiunea transfrontalieră.

Cenaclu pentru poezie în grai bănăţean: locul de desfăşurare va fi Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara şi Casa de Cultură a oraşului Făget. Rezultatele aşteptate sunt: cooperarea între poeţii în grai din regiunea transfrontalieră, selectarea creaţiilor lor şi publicarea acestora într-o culegere intitulată ”Antologia poeziei în grai bănăţean”.

Expoziţie de artă plastică: locul de desfăşurare va fi Casa de Cultură a Studenţilor din Timişoara. Rezultatele aşteptate sunt: cooperare între tinerii artişti talentaţi din zona transfrontalieră, publicarea catalogului expoziţiei.
Itinerarul tradiţiei populare. Durata activităţii este de 2 zile. Locul de desfăşurare pentru ziua I este Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara (România) iar pentru ziua a II-a- Casa de Cultură “3 octombrie”din Satu Nou (Serbia). Rezultatele aşteptate sunt: 2 spectacole, promovarea a 5 tinere talente, amplificarea impactului transfrontalier.

Reţea de cooperare culturală în zona transfrontalieră România- Serbia . Activitatea debutează prin constituirea unei reţele de cooperare între reprezentanţii organizaţiilor partenere şi alţi reprezentanţi propuşi de partenerii din proiect în scopul extinderii cooperării culturale transfrontaliere, care va pune bazele derulării unui seminar de instruire pentru zece tineri talentaţi din zona transfrontalieră România-Serbia, în vederea dobândirii calităţii de manager cultural. Acţiunea include şi crearea unui web-site însoţit de o adresă de e-mail la care specialiştii şi tinerii talentati pot inainta propuneri de cooperare culturală transfrontalieră.

Seminarul de instruire se va intitula “Pregătirea teoretică şi practică a zece tineri pentru dobândirea calităţii de manager cultural în sensul integrator al amplificării conotaţiilor culturale în regiunea transfrontalieră”. Ca rezultat al acestei acţiuni, zece tineri talentaţi(câte doi din partea fiecărei organizaţii partenere la proiect) vor dobândi calitatea de manager cultural şi vor fi implicaţi în conducerea unor acţiuni culturale comune viitoare.