• Română

Pentru implementarea acestui proiect, titularul, Asociaţia Culturală “Constantin Brâncuşi” are patru parteneri, câte doi din România şi respectiv Serbia:

  • Asociaţia Culturală “Doina Timişului” din Timişoara, România
  • Muzeul Satului Bănăţean, Timişoara, România
  • Casa de Cultură “3 Octombrie” din Satu Nou, Serbia
  • Societatea Cultural-Artistică “Dr. Radu Flora” din Satu Nou, Serbia

Asociaţia culturală “Doina Timişului”, din Timişoara reprezintă Ansamblul folcloric “Doina Timişului” al Casei de Cultură a Studenţilor, cu o tradiţie de 40 de ani în păstrarea şi reprezentarea folclorului autentic românesc. Derulează anual zeci de spectacole de folclor atât în ţară cât şi în străinătate.

Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara are o bogată activitate permanentă dirijată în cunoaşterea şi păstrarea tradiţiilor populare. Are, de asemenea, o bogată experienţă în organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni culturale cum ar fi: Târgul de meşteşuguri populare, Festivalul condeierilor plugari, expoziţii de etnografie etc. A editat şi publicat multe lucrări de specialitate: tradiţii populare, etnografie etc.

Casa de Cultură “3 octombrie” din Satu Nou, Serbia, se remarcă începând din anul 1956 prin varietatea activităţilor cultural- artistice derulate la nivel zonal şi regional în scopul conservării şi promovării tradiţiilor. Instituţia a organizat concerte, expoziţii de pictură, competiţii de dans, seri bănăţene, seri literare şi a implicat în permanente tinere talente –valori inestimabile ale culturii unei comunităţi.

Societatea Cultural-Artistică “Dr. Radu Flora” din Satu Nou, Serbia, se face cunoscută prin experienţa dobândită în realizarea necesităţilor cultural- artistice ale comunităţii de-a lungul celor 10 ani de existenţă. Organizaţia a participat la spectacole, emisiuni, festivaluri internaţionale, a susţinut programe cultural-artistice, piese de teatru în cooperare cu Casa de Cultură “3 Octombrie” din Satu Nou, având totodată calitatea de asociat al acesteia.