• Română

Obiectivele principale al Asociaţiei sunt acelea de: descoperire, selectare, promovare, formare, solidarizare, dezvoltare, sprijinirea şi valorificarea valorilor umanist culturale, ştiinţifice şi creative (art. 3 din Statut).
Urmărind acest obiectiv, Asociaţia Culturală “Constantin Brâncuşi” desfăşoară lunar activităţi preponderent culturale. Cele mai multe dintre acestea sunt grupate în ciclul PANTHEON BĂNĂŢEAN dedicat omagierii unor personalităţi cu rădăcini în zona Banatului s-au care şi-au desfăşurat activitatea în Banat. Un al doilea ciclu de anvergură, ETNOS BĂNĂŢEAN, este dedicat tradiţiilor şi obiceiurilor populare.
În cadrul Asociaţiei funcţionează un cenaclu literar-artistic cu întâlniri lunare şi care are o activitate continuă ce depăseşte 10 ani. În cadrul cenaclului s-au afirmat şi s-au perfecţionat numeroşi poeţi, scriitori şi artişti.
Activitatea Asociaţiei precum şi cea a cenaclului este reflectată într-o revistă proprie, cu apariţie trimestrială, numită “Coloana Infinitului” (64 pagini, format A4).