[lang_ro]Obiectivele principale al Asociaţiei sunt acelea de: descoperire, selectare, promovare, formare, solidarizare, dezvoltare, sprijinirea şi valorificarea valorilor umanist culturale, ştiinţifice şi creative (art. 3 din Statut).
Urmărind acest obiectiv, Asociaţia Culturală “Constantin Brâncuşi” desfăşoară lunar activităţi preponderent culturale. Cele mai multe dintre acestea sunt grupate în ciclul PANTHEON BĂNĂŢEAN dedicat omagierii unor personalităţi cu rădăcini în zona Banatului s-au care şi-au desfăşurat activitatea în Banat. Un al doilea ciclu de anvergură, ETNOS BĂNĂŢEAN, este dedicat tradiţiilor şi obiceiurilor populare.
În cadrul Asociaţiei funcţionează un cenaclu literar-artistic cu întâlniri lunare şi care are o activitate continuă ce depăseşte 10 ani. În cadrul cenaclului s-au afirmat şi s-au perfecţionat numeroşi poeţi, scriitori şi artişti.
Activitatea Asociaţiei precum şi cea a cenaclului este reflectată într-o revistă proprie, cu apariţie trimestrială, numită “Coloana Infinitului” (64 pagini, format A4).[/lang_ro][lang_sr]Kulturno Društvo „Constantin Brancusi“ kao aktivnosti kontsantnog karaktera izdvaja Banatski Pantheon i Banatski Etnos u koje se svrstava godišnje oko 10 glavnih aktivnosti posvećene banatskim ličnostima i banatskim tradicijama. Društvo ima svoj tromesečni magazin za kulturu „Beskonačni Stub“ (Coloana Infinitului).
Ovo je već drugi projekat koje ovo društvo sprovodi. U istom Programu za Medjugraničnu saradnju Rumunija – Srbija 2004-2006, sproveli smo projekat sa nazivom: Memorija narodnih tradicija, most izmedju stnovnika medjugranične zone Rumunija – Srbija. Ovim programom organizovane su značajne kulturne manifestacije kao što su: Festival nacijonalnosti, Kamp stvaranja keramike za mlade osobe, Karavan narodnih tradicija, Sajam narodnih rukotvorina. Izdata je i knjiga sa nazivom: Kalendaristički katalog narodnih običaja iz Banata.[/lang_sr]